ПРЕДПРОЕКТНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ * АРХИТЕКТУРНО И КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ                                                                    
САD ИЗЧЕРТАВАНЕ * ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  * АВТОРСКИ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
Български


Проектиране на нови сгради

  Изготвяне на комплексни проекти по всички части на инвестиционния проект необходим за изясняване на инвестиционните намерения, за одобряване на проектната документация и за издаване на разрешение за строеж.

    Изработване на триизмерни визуализации на сградите и обектите в тях, цветови решения за фасадите, комбинирани цветни чертежи, пълни количествени сметки и детайли.

 Извършване на авторски контрол по време на строителството.

Управление на проекти

   Предпроектни проучвания и набавяне на документи.

  Договаряне и подбор на инвеститор за осъщесвяване на инвестиционното намерение.

 Комплексно проектиране и одобряване на инвестиционния проект.

 Авторски и инвеститорски контрол по време на строителството.

Проектиране за саниране на сгради

 Изготвяне на комплексни проекти по всички части съгласно "Национална програма за енергийна ефективност". Непрекъснато неприсъствено съгласуване на проектните части. Изговяне на пълни количествени сметки и детайли за предвидените СМР.

  Извършване на авторски контрол по време на строителството.