360° виртуална разходка

  Изготвяне на 360° виртуална разходка в апартаменти, офиси и други помещения за проектираните от нас сгради.

Дигитален видео тур

 Изготвяне на дигитален видео тур за проектираните от нас обекти, който чрез видео на музикален фон представя сградата отвън и отвътре, като изгражда и представа как ще протича живота в нея.

Проектиране на нови сгради

  Изготвяне на комплексни проекти по всички части на инвестиционния проект необходим за изясняване на инвестиционните намерения, за одобряване на проектната документация и за издаване на разрешение за строеж.

    Изработване на триизмерни визуализации на сградите и обектите в тях, цветови решения за фасадите, комбинирани цветни чертежи, пълни количествени сметки и детайли.

 Извършване на авторски контрол по време на строителството.

Управление на проекти

   Предпроектни проучвания и набавяне на документи.

  Договаряне и подбор на инвеститор за осъщесвяване на инвестиционното намерение.

 Комплексно проектиране и одобряване на инвестиционния проект.

 Авторски и инвеститорски контрол по време на строителството.

Проектиране за саниране на сгради

 Изготвяне на комплексни проекти по всички части съгласно "Национална програма за енергийна ефективност". Непрекъснато неприсъствено съгласуване на проектните части. Изговяне на пълни количествени сметки и детайли за предвидените СМР.

  Извършване на авторски контрол по време на строителството.