ПРЕДПРОЕКТНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ * АРХИТЕКТУРНО И КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ                                                                    
САD ИЗЧЕРТАВАНЕ * ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  * АВТОРСКИ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
Български


Проектиране за саниране на сгради

 Изготвяне на комплексни проекти по всички части съгласно "Национална програма за енергийна ефективност". Непрекъснато неприсъствено съгласуване на проектните части. Изготвяне на пълни количествени сметки и детайли за предвидените СМР.

  Извършване на авторски контрол по време на строителството.