Управление на проекти

   Предпроектни проучвания и набавяне на документи.

  Договаряне и подбор на инвеститор за осъществяване на инвестиционното намерение.

 Комплексно проектиране и одобряване на инвестиционния проект.

 Авторски и инвеститорски контрол по време на строителството.