ПРЕДПРОЕКТНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ * АРХИТЕКТУРНО И КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ                                                                    
САD ИЗЧЕРТАВАНЕ * ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  * АВТОРСКИ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
Български


Управление на проекти

   Предпроектни проучвания и набавяне на документи.

  Договаряне и подбор на инвеститор за осъществяване на инвестиционното намерение.

 Комплексно проектиране и одобряване на инвестиционния проект.

 Авторски и инвеститорски контрол по време на строителството.