ПРЕДПРОЕКТНО ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ * АРХИТЕКТУРНО И КОМПЛЕКСНО ПРОЕКТИРАНЕ                                                                    
САD ИЗЧЕРТАВАНЕ * ТРИИЗМЕРНИ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  * АВТОРСКИ И ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ
Български


Визуализация

Визуализацията - това е незаменим инструмент, който позволява във всеки етап от проектирането на различни архитектурни обекти, да се видят и оценят комплексно всички решения. Възможно е да се разгледа всеки детайл в сградата, да се погледне от различни страни. Триизмерното качество на изображението е на най-високо ниво и е много трудно да се направи разграничение на пръв поглед между него и обичайните фотографски снимки. 3D-визуализацията в наше време се превърна не само в неразделна част от всеки архитектурен проект, но и мощен инструмент за продажба на строителни проекти, а често и единствената възможност да се направи визуално и разбираемо представяне на даден обект.

Ние притежаваме широка гама от изобразителни средства на най – високо професионално ниво, САD проектиране, триизмерни визуализации, реалистични триизмерни фотомонтажи, анимации, графичен дизайн и мултимедийно представяне. Основната ни цел е да дадем на клиентите си максимално реалистична представа за проектите, чрез постигане на максимален реализъм и детайлност. В процеса на проектирането се изработват цветови решения на сградите на фаза идеен проект, позволяващи да се види същинската концепция на архитектурно – художественото решение на образа.  След направен избор на конкретно цветово решение, се разработва детайлна визуализация на фаза технически проект. Детайлната визуализация (компютърно генерирано изображение)  включва детайлно изграждане на всички обеми и аспекти с високо ниво на артистична обработка за постигане на максимален реализъм.  Детайлно  изработваме цветни схеми и планове на отделните обекти и апартаменти в сградите. Разработваме по няколко цветови варианта, а  след избор на конкретен цветови вариант се изработят визуализации с поглед от човешки ръст, от птичи поглед, и в близост до сградата с поглед от долу нагоре, с изкуствено или естествено осветяване. Вариантите за визуализация може да бъдат няколко – на бял фон, с околна среда, с проекция на различните типове светлина, в разрез, в полет над сградата сред други околни сгради, фрагменти, с озеленяването около сградата, с добавяне на хора, превозни средства, околна растителност, фотографски композиции, атмосферни симулации и др. Така изработените от нас визуализации, може да се използват за отпечатване на рекламно пано – билборд, на рекламна книжка или листовка съдържаща пълната информация за проекта (разпределения, квадратури, размери и др.). Изработваме и мултимедийна презентация във формат удобен за разпространение и съдържаща цялата информация за проекта поднесена по интерактивен начин.